Waarom Gastouderopvang?

Volgens ons is het gastouderschap de mooiste vorm van kinderopvang. 
 
Pedagogische redenen om voor Gastouderopvang te kiezen
 
- De warme, huiselijke en knusse sfeer zorgt ervoor dat een kind zich welkom, veilig, gezien en gehoord voelt. 

- Gastouderopvang sluit naadloos aan op de behoeften en voorkeuren van het kind.
 
- Door kleine groepjes veel werkelijke aandacht
 
- Uit universitair onderzoek is gebleken dat het de meest gezonde en stress-vrije vorm van opvang is.
 
- Gastouderopvang biedt één vast gezicht, dit geeft stabiliteit en vertrouwen.
 
- Gastouderopvang sluit aan bij het ritme en de structuur van thuis
  Hierdoor wordt de opvoeding eenduidig, stabiel en veilig.
 
- Gastouders zijn zelfstandig ondernemers en zijn daardoor vaak
  meer bereid harder en met meer passie te werken dan
  pedagogisch medewerkers in loondienst. Gastouders melden zich
  nagenoeg nooit ziek!
 
- Door nauwe aansluiting bij de behoefte en voorkeuren van het kind
  zelf is de simulatie van taalontwikkeling het hoogste van alle soorten
  van kinderopvang. 
 
- Broertjes en zusjes worden niet van elkaar gescheiden.
 
Praktische redenen om voor Gastouderopvang te kiezen
 
- Gastouderopvang is de meest flexibele vorm van kinderopvang.
 
- Gastouders-aan-huis kunnen, in overleg, praktisch helpen door
  bijvoorbeeld post aan te nemen of een boodschapje te doen. 
 
- Gastouderopvang is de meest goedkope vorm van kinderopvang.
  Doordat het officieel erkend is krijg je als ouder Kinderopvangtoeslag terug.
  Dit kan wel 90% zijn. Zelf de hoogste inkomens krijgen nog altijd 20% terug.