Pedagogisch beleidsplan

Het pedagogisch beleidsplan is voor ons een bijzonder belangrijk document. Het is voor ons het uitgangspunt bij ons dagelijks handelen. 

De opvang van GastVrij-gastouders is gestoeld op dit beleid. 

Screening van nieuwe gastouders zal dan ook voor een groot deel gaan over de overeenstemming van de visie beschreven zoals in ons plan. 

 

Het pedagogisch beleidsplan van GastVrij is een organisch document.

Dat wil zeggen dat het wordt aangepast aan voortschrijdend inzicht. 

Veranderingen zullen altijd eerst worden besproken met onze oudercommissie.

Zij nemen ofwel zelf een beslissing of zullen onderzoek (bijvoorbeeld een interview) onder alle ouders doen. Pas als de oudercommissie akkoord geeft worden veranderingen daadwerkelijk doorgevoerd en gecommuniceerd aan alle ouders en gastouders.