Klachten

Niet tevreden? En dan…..

 

Natuurlijk hoopt iedereen dat de samenwerking tussen vraagouder, gastouder en gastouderbureau vlekkeloos verloopt. Mocht dit om welke reden dan ook niet lukken dan zou het prettig zijn als de problemen onderling op te lossen waren. Helaas is dit niet in alle gevallen mogelijk. In die gevallen kan een klacht worden ingediend. Wij snappen dat het niet voor iedereen even gemakkelijk is om een klacht in te dienen. Toch is het belangrijk aan te geven als er zaken zijn die niet naar tevredenheid verlopen, omdat wij een zo goed mogelijke kwaliteit van dienstverlening nastreven en uw klacht ons daarbij kan helpen.

GastVrij heeft een openbaar klachtenverslag. Indien je deze wilt inzien klikt dan hier.

 

Wie kan een klacht indienen?

 

In principe kan iedereen die met de dienstverlening van Gastouderbureau GastVrij te maken heeft een klacht indienen. Dat kun jij zelf zijn maar je kunt je ook door iemand laten vertegenwoordigen.

 

Waarover kun je een klacht indienen?

 

Vanzelfsprekend is een klacht een persoonlijke zaak. Wat voor de één vervelend is, hoeft voor de ander niet persé hetzelfde te zijn.

Toch willen wij je hier een aantal voorbeelden noemen waarover je een klacht kunt indienen.

– Je bent niet tevreden over de samenwerking met Gastouderbureau GastVrij.

– Je bent niet tevreden over de samenwerking met de gastouder.

– Je bent niet tevreden over de samenwerking met de vraagouder.

 

Bij wie kun je jouw klacht indienen?

 

Er zijn binnen Gastouderbureau GastVrij een aantal mogelijkheden om klachten in te dienen. Je kunt uw klacht indienen bij:

1. De medewerkers van Gastouderbureau GastVrij.

2. De directie van Gastouderbureau GastVrij.

3. Het klachtenloket en de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

 

Met je klacht naar de medewerker van Gastouderbureau GastVrij.

 

Indien je een klacht heeft over de benadering van één van de medewerkers van Gastouderbureau GastVrij dan kun je vanzelfsprekend diegene rechtstreeks aanspreken. Er kan dan samen met jou gekeken worden hoe de klacht is ontstaan en onderzocht worden hoe de klacht kan worden opgelost. Je mag van een medewerker van Gastouderbureau GastVrij verwachten dat de klacht serieus wordt genomen en dat men daarmee ook zorgvuldig zal omgaan.

Desondanks zou het voor kunnen komen dat je het moeilijk vindt om de klacht met desbetreffende medewerker te bespreken. Je kunt dan contact opnemen met de directie van Gastouderbureau GastVrij. Deze zal het probleem met je bespreken en eventueel een bemiddelende rol spelen in de oplossing van het probleem.

 

Met je klacht naar de directie.

 

Als je niet tevreden bent met de afhandeling van de klacht kun je deze schriftelijk melden aan de directie van Gastouderbureau GastVrij. Gastouderbureau GastVrij zal je ondersteunen in het indienen van de klacht. De directie zal de klacht behandelen en je binnen dertig dagen op de hoogte stellen van de beslissing. Je zult daarbij ook op de hoogte worden gebracht van eventuele maatregelen die er zijn getroffen.

 

Met je klacht naar het Klachtenloket en de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

 

Wil je jouw klacht liever aan een onafhankelijke commissie voorleggen of als je van mening bent dat Gastouderbureau GastVrij jouw klacht niet naar behoren afhandelt dan bestaat er de mogelijkheid om jouw klacht in te dienen bij het Klachtenloket en de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Het is ondergebracht bij Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) in Den Haag en in opdracht van het ministerie van SZW en in nauwe samenspraak met veldpartijen ontwikkeld en ingericht. Voor meer informatie hierover kun je contact opnemen met Gastouderbureau GastVrij.

 

Wat gebeurt er als je een klacht hebt ingediend?

 

Je dient een klacht in bij Gastouderbureau GastVrij. Als je een klacht indient bij Gastouderbureau GastVrij dan zal deze conform het Reglement Klachten van Gastouderbureau GastVrij worden afgehandeld. Dit reglement kun je bij ons opvragen.

Gastouderbureau GastVrij zal bepalen of jouw klacht voor behandeling in aanmerking komt. Hierbij gelden de volgende voorwaarden.

– Gastouderbureau GastVrij zal eerst onderzoeken of getracht is de klacht via geëigende wegen op te lossen.

– Gastouderbureau GastVrij zal anonieme klachten niet in behandeling nemen omdat er dan geen mogelijkheid is voor hoor- en   wederhoor van de klager of degene  over wie het de klacht betreft.

Als jouw klacht niet in aanmerking komt voor behandeling zul je hier binnen vier weken over worden geïnformeerd.

Indien jouw klacht voor behandeling in aanmerking komt zul je hiervan schriftelijk op de hoogte worden gebracht. Je ontvangt dan ook meer informatie over de wijze waarop de vervolgstappen zullen worden genomen. Het kan zijn dat de klachtencommissie met je overlegt of de klacht door bemiddeling kan worden opgelost.

Gastouderbureau GastVrij zal zich uitgebreid laten informeren door zowel de klager als degene waarover geklaagd wordt. Gastouderbureau GastVrij zal, indien nodig, dossieronderzoek doen. Hiervoor dient er schriftelijk toestemming te worden gegeven door desbetreffende persoon.

Je kunt er op vertrouwen dat Gastouderbureau GastVrij de klacht vertrouwelijk zal behandelen en dat geheimhouding verplicht is. Gastouderbureau GastVrij kan er voor kiezen om externe deskundigen mee te laten kijken in de behandeling om op die manier een juiste afweging te kunnen maken.

Gastouderbureau GastVrij zal jou en degene waarover je hebt geklaagd van de beslissing op de hoogte stellen. Dit gebeurt uiterlijk dertig dagen na het melden van jouw klacht.

 

Hier kun je ons openbaar klachtenverslag 2016 downloaden.

 

Link naar de geschillencommissie kinderopvang en peuterspeelzalen.

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZALEN

Brochure geschillencommissie kinderopvang en peuterspeelzalen

Verkorste versie geschillencommissie kindopvang en peuterspeelzalen

 

Klachtenregelement Gastouderbureau GastVrij

 

Klachtenformulier Gastouderbureau GastVrij